Trustpilot

Home > Informatie > Privacyverklaring

Privacy verklaring

Aurora Reizen
behandelt zorgvuldig en vertrouwelijk de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft. Op deze pagina informeren wij je over hoe wij dit doen, om welke persoonsgegevens het gaat en voor welke doeleinden dit wordt gebruikt.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer je gegevens aan Aurora Reizen verstrekt, vallen je gegevens onder de privacywetgeving. De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie. Internationaal heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR).

DOELEINDEN VOOR HET INVULLEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij gebruiken persoonsgegevens die door jouw worden ingevuld uitsluitend van de door jou gevraagde dienst. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het kunnen organiseren van je reis
 • Administratieve zaken
 • Het kunnen reageren op een vraag via het contactformulier
 • Contact opnemen met jou, telefonisch of per email, indien hierom wordt verzocht
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het versturen van brochures

Afhankelijk van het doeleinde kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Bankrekeningnummer
 • Kentekenplaat voertuig
 • Kopie paspoort
 • IP-adres
 • Dieet wensen
 • Allergieën

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
Aurora Reizen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor het leveren van de uiteindelijke producten en diensten die je bij ons hebt geboekt, bijvoorbeeld met een luchtvaartmaatschappij of rederij als onderdeel van een geboekte reis, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.

BEWAARTERMIJN
Aurora Reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiertoe indienen door een e-mail te sturen aan info@aurorareizen.nl. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

VRAGEN
Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op

Aurora Reizen
Aquamarijnstraat 22
7314HZ Apeldoorn

info@aurorareizen.nl

Scroll naar boven